Skip to content
Esilehele » Kasutustingimused

Kasutustingimused

Kehtiv alates: 25.05.2018.

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil rahatasku.ee asuva © RahaTasku ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku RahaKoolitus OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. 1.2. Müüja andmed: RahaKoolitus OÜ, registrikood 14345659

2. HINNAD

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes. 2.2. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (kolm päeva pärast tellimuse vormistamist). 2.3. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi. 2.4. Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

3. OSTU SOORITAMINE

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi. 3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ. 3.3. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ning valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise ja tasumise viis. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt. 3.4. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine. 3.5. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse automaatselt, tellitud elektrooniline kaup ja/või arve laekub teie meiliaadressile tunni jooksul. 3.6. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind või muu informatsioon ekslik.

4. MAKSEVIISID

4.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil või pangaülekandega. 4.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. 4.3. Olemasolu korral on võimalik toote eest tasuda ka eelnevalt soetatud RahaTasku kinkekaardiga.

5. VASTUTUS

5.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. 5.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses. 5.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel. 5.4. Kui E-pood ei suuda pakutud teenust osutada, teavitab ta sellest klienti ja maksab kliendile raha tagasi 14 päeva jooksul. Virtuaalne kinnitus teenuse tarbimiseks tühistatakse. 5.5. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

6. TAGASTAMISÕIGUS

6.1. Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Müüjale elektronpostiga vastavasisulise avalduse. 6.2. Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete Kliendile üleandmisest. Selleks peab Klient saatma Müüjale kirjaliku taganemisavalduse. 6.3. Kauba tagastamisel Klient on kohustatud toimetama tagastatava kauba Müüjale isiklikult või Omniva postiteenuse kaudu 14 (neljateist) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate Müüjani jõudmisest. Tagastamisega seotud kulud tasub Klient. 6.4. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 (neliteist) päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Müüjale tagastatud. 6.5. Kauba taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult seda kahjustamata ning tagastama toote koos pakendiga. Pakendist välja võetud toote tagastamisel kehtib mõistlikkuse põhimõte. 6.6. Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Müüja vastava toote varud on ammendunud. 6.7. Tagastamisõigus kinkekaartidele ei kehti. 6.8. Live ürituste puhul kehtib tagastamisõigus järgnevalt:

  • Vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumispäeva – 100%
  • 7-14 päeva enne ürituse toimumispäeva – 50%
  • Vähem kui 7 päeva enne ürituse toimumispäeva raha ei tagastata.

7. KINKEKAARDID

7.1. Müüja võib aeg-ajalt müüa RahaTasku kinkekaarte. 7.2. Kinkekaarti saab kasutada RahaTasku e-poes maksevahendina toodete eest, mille puhul ei ole märgitud teisiti. 7.3. Kinkekaart tuleb ära kasutada enne selle kehtivusaja lõppu. Õigeaegselt kasutamata kinkekaart kaotab oma kehtivuse. 7.4. Kinkekaarte ei saa tagastada, müüa ega raha vastu vahetada. 7.5. Kui kinkekaardi summa on suurem, kui ostukorvi summa, siis ülejäävat summat ei saa raha ega väiksema kinkekaardi vastu vahetada. 7.6. Kinkekaardid on ühekordseks kasutamiseks.

8. MAKSEINFO PRIVAATSUS

8.1. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. 8.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. 8.3. Täpsemalt on isikuandmete kogumise ja töötlemise põhimõtted kehtestatud Privaatsuse Põhimõtetega, mis on käesolevate tingimuste lahutamatuks osaks.

9. TINGIMUSED JA NENDE MUUTMINE

9.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma. 9.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole. 9.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Harju Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

11. KLIENDITUGI

11.1. E-posti aadress: klienditugi@rahatasku.ee