Skip to content
Esilehele » Privaatsusteave

Privaatsusteave

Privaatsuse lihtsustatud üldinfo

Privaatsuse lihtsustatud üldinfo eesmärk on anda sulle võimalikult lihtne ja arusaadav teave sellest, milliseid andmeid omapoolsete tasuta ja tasuliste teenuste pakkumisel töötleme ja kogume ning mil viisil neid kasutame.

Tasub tähele panna, et valdav osa informatsioonist, mis meieni jõuab, tuleb sul iseseisvalt meile edastada, seega tead enamjaolt ilmselt isegi, millist infot me sinu käest saame. Sellegipoolest soovitame allolevaga tutvuda, et teaksid, mida teha, kui sa meile seda infot edastada ei soovi.

Kui sa külastad meie veebilehti

Sellisel juhul kogume vaid anonüümset informatsiooni, mis aitab meil paremini sulle teenust pakkuda. See sisaldab näiteks analüütikat, kust näeme, millised teemad ja teenused inimestele rohkem huvi pakuvad ja millised mitte. Üldisel kujul aitab see meil ka mõista, milliste huvidega meie kodulehe külastajad on, et saaksime oma teenuseid ja tegemisi tutvustada just neile, kes sellest ka reaalselt huvitatud võiksid olla.

Samuti kasutame küpsiseid (väike tekstifail, mis salvestatakse sinu arvutisse), mis võimaldavad erinevat funktsionaalsust meie veebilehtedel ja parandavad kasutajakogemust.

Soovi korral saad enda veebilehitseja seadistustes näiteks küpsiste kasutamise ära keelata ja vastavate brauserilaiendustega ka analüütika jälgimise ära blokeerida. Sellisel juhul tasub aga arvestada, et see võib kaasa tuua probleeme veebilehe korrektses toimimises. Eriti olukorras, kus soovid vormistada tellimust või kasutada meie online tooteid.

Kui sa liitud meililistiga

Meililistiga liitudes saame lisaks külastajate infole lisainfot, mille sa meile edastad. Sealhulgas näiteks meiliaadressi, nime ja muud infot, mida sa oled otsustanud meile saata. Lisaks pakume meililistis olijatele võimalust määrata ära enda huvisid või märkida, kui sind mingi konkreetse teema või ettevõtmise kohta info ei huvita.

Eelneva, konkreetselt sinu poolt meile edastatava info kõrval kogume läbi meiliteenuse pakkuja infot meie poolt sulle saadetud kirjade kohta. See võimaldab meil näiteks veenduda, et me ei saadaks sulle sama kirja mitu korda ja vältida kirjade saatmist ettevõtmiste kohta, millest sa soovisid loobuda.

Meiliaadressi võime lisaks kirjade saatmisele mõnikord kasutada selleks, et täpsemalt sihtida enda tegemiste kohta teavituskampaaniaid meie sihtgruppi kuuluvatele inimestele. See tähendab, et kui kasutad näiteks sama meiliaadressi Facebookis, siis selle abil saab Facebook aidata meil sinule huvipakkuva ürituse kohta teavitust kuvada sulle ja teistele sarnaste huvidega inimestele, kes veel meist isegi kuulnud ei ole. Meie seda teada ei saa, kas ja kellele Facebook meie sõnumeid lõpuks reaalselt kuvas.

Seda funktsionaalsust saad soovi korral facebooki privaatsusseadete alt muuta või sootuks välja lülitada. Samuti on võimalik Facebooki keskonnas konkreetsed teated ära peita.

Lisaks konkreetsetest teemadest loobumisele, saad ka meililistist iga kell soovi korral lahkuda. Selleks vajalik link on iga meie poolt meilisüsteemi kaudu saadetud kirja lõpus olemas. Meililistist lahkumine on automaatne ja nõuab kõigest ühte hiirenupu vajutust.

Kui sa kasutad meie tooteid ja teenuseid

Sellisel juhul oled sa kindlasti külastanud meie veebilehti ja sinu e-maili aadress lisatakse ka meie meililisti (mille kohta sa sellisel juhul täpsemalt infot hakkad saama, kui üldse, saad juba ise valida).

Lisaks sellele aga annad meile raamatupidamise tarbeks ja mõnel juhul tellitud toote kohaletoimetamiseks vajaliku info. Sealhulgas näiteks maksja ja saaja aadressi. Seda infot kasutatakse vaid vastaval eesmärgil.

Sinupoolse kodulehe kasutamise kohta saame ka mõningast lisainfot. Näiteks saame turvalisuse tagamiseks teavituse olukorras, kus kasutaja muudab oma parooli või proovib liiga palju kordi vale parooliga sisse logida. Kui soovid oma konto kustutada, siis tuleb selleks meie poole kirjalikult pöörduda. Sellisel juhul kaotad lõplikult ligipääsu enda ostetud toodetele ja teenustele ning seda taastada ei saa.

Kui ostad mõne toote, mis sisaldab endas online kursuse formaadis videosid ja õppetunde RahaTasku.ee keskkonnas, kogume veel lisaks infot kursuse läbimise kohta. Ühtlasi võib juhtuda, et mõne testi või ülesande raames edastad sa meile enda vastuste ja kodutöö kaudu mingit informatsiooni. Seda infot kasutame selleks, et jagada õppepunkte ja tunnistusi, hinnata osalejate õppematerjali omandamise edukust ja näha, kus on kursuses võimalikud kitsaskohad, mida saaks parendada. Kuskil kolmandas kohas või muul otstarbel seda infot isikustatud kujul ei kasutata.

Kui sa kommenteerid või osaled foorumis

Sellisel juhul jõuab meieni jällegi kogu info, mis sa meile ise edastad alates meiliaadressist kuni sinu postituse sisuni.

Seda meiliaadressi meie meililistiga ei liideta. Küll aga võid saada sellele aadressile teavitusi, kui sinu seadistused foorumis on vastavalt seatud või oled artikli all kommenteerides vastava teavituse tellinud.

Neist teavitustest saad samuti iga kell loobuda kas läbi vastava teavitusmeilis oleva lingi kaudu või foorumis kasutaja juhtpaneelist seadistusi muutes.

Kui soovid foorumist enda konto ära kustutada, siis tuleb selleks otstarbeks pöörduda foorumi administraatori poole, kelle leiad siit.

Kui edastad meile füüsilisel kujul infot

Kui kirjutad meile personaalse kirja, allkirjastad mõne paberi või muul moel saadad meile mingil põhjusel personaalset infot sisaldavaid dokumente, siis seda informatsiooni säilitame senikaua, kuni seadusest tulenevalt seda teha tuleb ning lepingu täitmiseks ja sellest tuleneda võivateks küsimusteks seda tarvis võib minna.

Dokumendid, mis on oma aja ja otstarbe minetanud, hävitame.

Kui kirjutad e-maili või edastad meile muul moel infot

Kui soovid meiega kontakteeruda, siis eelista e-maili teel kirjutamist. Soovitame kirjutada meile ainult meiliaadressil, mida vastavaks otstarbeks oleme sinuga jaganud. Sellisel juhul jõuab meieni kogu info, mis sa meieni meili teel oled edastanud.

Kui otsustad meile kirjutada läbi Facebooki või mõne muu sarnase meediumi, siis see info ei pruugi meieni jõuda ja privaatsuse kohapealt leiad lisainfot juba konkreetse platvormi enda privaatsuspoliisi alt.

Muu info edastamise korral, näiteks mõnele küsimustikule vastates, säilitame reeglina andmeid anonüümsel kujul. Kui edastad meile ka infot, mille abil saab vastused sinu isikuga siduda, siis selle personaalse info eemaldame kas sinu palvel või siis, kui see kaotab oma otstarbe. Näiteks, kui edastasid meile küsimuse, millele vastust sooviksid ja lisasid ka oma e-maili aadressi, et saaksime selle vastuse sinuni edastada, siis säilitame seda aadressi seal seniks, kuni oleme vastuse sinuni toimetanud.

Kui osaled mõnel meie koolitusel või üritusel

Sellisel juhul võid sattuda kaamera ette ja jääda mõnele pildile või videolõigule. Pilte ja videosid võime kasutada näiteks ürituse lehel nii sotsiaalmeedias kui ka meie kodulehel. Samuti online kursuste raames, kui lindistasime ürituse selleks, et seda edaspidi kasutada ja pakkuda õppematerjalina.

Reeglina jälgime, et keegi ei jääks ühelgi pildil väga kompromiteerivas asendis või ei paistaks halvas valguses, aga see võib olla nii mõnelgi juhul subjektiivne hinnang. Seega, kui tunned, et mõni fotojäädvustus sinust ei kannata avalikkust, siis võid selle eemaldamiseks pöörduda meie poole kontaktmeili kaudu. Lisa kindlasti konkreetne link pildile, mille kohta sa meile kirjutad.

Privaatsuse Põhimõtted

Kehtib alates: 25.05.2018.

Käesolevad põhimõtted määravad ära, millisel moel Veebilehe ja RahaFoorumi Kasutajate Isikuandmeid Töödeldakse ning millised õigused Kasutajatel sellega seoses on.

I MÕISTED

1.1. Veebileht – kõik meie poolt kasutuses olevad domeenid ja alamdomeenid, mille nimekiri on leitav siit: https://rahatasku.ee/privaatsusinfo/

1.2. RahaFoorum – meie ettevõtted ja nende esindajad tervikuna. OÜ Unistuste Elu (reg. nr. 12339423), RahaKoolitus OÜ (reg. nr. 14345659)

1.3. Kasutaja – kõik isikud, kes külastavad meie Veebilehte, tarbivad meie poolt jagatavat või edastavad meile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, toodete tellimine, kommentaaride jätmine või meiega meili teel ühenduse võtmine.

1.4. Isikuandmed – igasugused Kasutaja kohta käivad andmed.

1.5. Isikuandmete Töötlemine – igasugune Kasutaja Isikuandmetega tehtav tegevus RahaFoorumi või Volitatud Töötleja poolt. Näiteks andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

1.6. Teenused – kõik RahaFoorumi poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted või teenused.

1.7. Volitatud Töötleja – RahaFoorumi lepingupartner, kes Töötleb Isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil saame Kasutajale enda Teenuseid pakkuda ning seadusest tulenevaid nõudeid täita. Volitatud Töötleja peab vastama GDPR (General Data Protection Regulation) raames seatud nõuetele. Näiteks e-mailide edastamise süsteem, veebilehe majutus, raamatupidamistarkvara, postiteenus.

II ISIKUANDMETE KOGUMINE

2.1. RahaFoorum kogub isikuandmeid Kasutaja kohta järgnevatel viisidel:

 • Kasutaja edastab andmed RahaFoorumile. Näiteks Teenuse tellimise, artikli kommenteerimise, kasutaja loomise või e-maili saatmise kaudu.
 • Kasutaja edastab info Volitatud Töötlejale ja Volitatud Töötleja kinnitab meile andmete õigsust. Näiteks e-poes pangalingi kaudu tasudes kasutame Maksekeskus AS või PayPal teenuseid ja RahaFoorum Kasutaja pangainfot ega krediitkaardiandmeid ei Töötle.
 • RahaFoorum või Volitatud Töötleja kogub RahaFoorumi nimel ise andmeid. Näiteks Google Analytics Veebilehe külastatavuse andmed ja sessioonide küpsiste kasutamine.

2.2. Sõltuvalt kasutaja tegevusest Veebilehel kogume vastavalt vajadusele ja Kasutajapoolsest tegevusest lähtuvalt järgnevaid andmeid:

 • Isikustatud ja anonüümne kasutusstatistika. Näiteks Google Analytics kaudu Veebilehe külastatavuse statistika.
 • Kasutaja identifitseerivad andmed ja tellimuste info. Näiteks Kasutaja nimi, kontakt ja aadress, mille Kasutaja sisestab Teenuse tellimisel ja tellitud Teenuste nimekiri.
 • Kasutaja maksekäitumise info. Näiteks meeldetuletuste saatmiseks, kui Kasutaja on tellinud Teenuseid, kuid pole nende eest tähtajaks tasunud.
 • Kasutaja e-maili aadress. Näiteks arvete saatmiseks, e-maili teel Kasutaja poolt määratud huvipakkuva info ja Teenuste kohta teavituste edastamiseks.
 • Kasutaja poolt Veebilehele või RahaFoorumile edastatud info. Näiteks foorumikeskkonda konto loomine, artiklite kommentaarid, foorumi postitused või RahaFoorumile saadetud meilid.
 • Kasutaja seaded ja eelistused. Näiteks foorumis määratud seadistused või Kasutaja poolt soovitud meiliteavituste valikud.
 • RahaFoorumi poolt kombineeritud ja koostatud isikuandmed. Näiteks lisame andmebaasi märke, et Kasutaja on huvitatud ühisrahastusest, kui ta osaleb ühisrahastuse teemalisel koolitusel.

III ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1. Töötleme Isikuandmeid lepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja Kasutajale Teenuse osutamiseks. Näiteks arvete edastamiseks, tellitud Teenuste Kasutajani toimetamiseks ja Kasutajale online Teenusele ligipääsu võimaldamiseks.

3.2. Kasutaja nõusoleku alusel vastavalt tema poolt määratud ulatuses ja eesmärgil. Näiteks Kasutajale RahaFoorumi ürituste ja ettevõtmiste turundamine Facebookis, kui Kasutaja on oma veebilehitsejas vastavad küpsised lubanud või Kasutaja poolt määratud teemadel e-maili teel teavituste saatmine uute artiklite ja Teenuste kohta või erinevate loosimiste ja kampaaniate kohta info edastamine.

3.3. Õigustatud huvi alusel RahaFoorumi paremaks majandamiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks. Näiteks tutvustada Kasutaja poolt väljendatud huvidele sarnast Teenust või artiklit, kui Kasutaja pole avaldanud vastupidist soovi, kasutada Veebilehe kasutusstatistikat, et parandada kasutuskogemust, kaitsta oma õigusi Kasutajapoolse lepingu või seaduse rikkumise korral, info- ja andmeturbe tagamiseks.

3.4. Seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Näiteks vastavate ametiasutuste seadusjärgsete nõuete korral, Kasutaja poolt esitatud seadusest tulenevate päringute ja Raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

3.5. RahaFoorumi Teenused ja tegevus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja selliste isikute kohta teadlikult informatsiooni ei koguta. Kui peaks selguma, et oleme siiski selliste isikute kohta andmeid kogunud, teeb RahaFoorum mõistlikkuse piires kõik, et nende andmete Töötlemine lõpetada.

IV ISIKUANDMETE EDASTAMINE VOLITATUD TÖÖTLEJATELE JA KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

4.1. RahaFoorum kasutab igapäevaseks tegevuseks, paremaks Teenuste osutamiseks, kasutajakogemuse parendamiseks ja turvalisuse tagamiseks Volitatud Töötlejate ehk kolmandate osapoolte teenuseid.

4.2. RahaFoorum kasutab järgnevatesse kategooriatesse jäävaid Volitatud Töötlejaid ja kolmandaid osapooli:

 • serveri- ja pilveteenuse pakkujad
 • raamatupidamistarkvara ja -teenused
 • e-mailide saatmise ja haldamise teenusepakkujad
 • sotsiaalmeedia platvormid
 • videode majutamise ja striimimise platvormid
 • tarbijamängude ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavad platvormid
 • kulleri- ja postiteenused
 • trükikojad
 • küsitluste ja kliendiuurimuste läbiviimise platvormid
 • makseteenuste platvormid
 • Veebilehe kasutusstatistika ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi pakkuvad platvormid
 • erinevate teenusepakkujate vaheliste protsesside automatiseerimist võimaldavad platvormid
 • fotograafi teenuse pakkujad
 • võlgade sissenõudmisega tegelevad teenusepakkujad

V ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

5.1. Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni see on nende eesmärgi täitmiseks, seadusest tulenevalt või RahaFoorumi õiguste kaitsmiseks vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni Kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada või RahaFoorum selle omapoolselt varasemalt eemaldab.

5.2. RahaFoorum kasutab vajalikke meetmeid Kasutaja andmete turvalisuse ja säilivuse tagamiseks.

5.3. Kasutaja kohustub Veebilehel loodud konto(de) kasutajatunnuse(d) ja parooli(d) salajas hoidma ning seda mitte kolmandate osapooltega jagama. Kui selgub, et keegi kolmas osapool on selle info teada saanud, tuleb Kasutajal koheselt RahaFoorumit sellest teavitada.

VI KASUTAJA ÕIGUSED

6.1. Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • nõuda Isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist
 • nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist
 • nõuda isikuandmete ülekandmist
 • õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Kasutaja usub, et tema õigusi on Isikuandmete Töötlemisel rikutud

6.2. Punktis 6.1. mainitud õiguste kasutamiseks tuleb Kasutajal võtta ühendust Veebilehel kuvatud kontaktandmetel ja saata vastavasisuline kirjalik avaldus. Teatud juhtudel saab Kasutaja neid protsesse läbi viia ka iseseisvalt. Näiteks iga meililisti kaudu saadetud kirja lõpus on olemas link, mille kaudu saab Kasutaja ennast nimekirjast ära kustutada ja edasistest kirjadest loobuda ja küpsiste kasutamise puhul saab teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

6.3. Punktis 6.1. mainitud õiguste täitmisel lähtub RahaFoorum ja Veebileht seaduses (peamiselt GDPR) sätestatud kohustustest ja õigustest.

VII KÜPSISED

7.1. RahaFoorum kasutab otse või läbi kolmandate osapoolte parema kasutajakogemuse, kasutusstatistika, turvalisuse ja Teenuste parema kvaliteedi ning efektiivsema turundustegevuse tagamiseks küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Kasutaja on oma veebilehitseja seadetes seda lubanud. Seda teevad enamik veebisaitidest. Küpsised on vajalikud näiteks kasutajana sisselogimiseks, sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks ja Veebilehe kasutusstatistika analüüsimiseks.

7.2. Küpsiseid kasutame lähtudes õigustatud huvist tagada Veebilehe funktsioonide toimimine ettenähtud viisil. Muul juhul kasutatavate küpsiste puhul lähtume Kasutaja nõusolekust Veebilehel.

7.3. Kasutaja võib enda veebilehitseja seadistustes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, kuid sellisel juhul ei saa RahaFoorum tagada Veebilehe korrektset toimimist.

7.4. Kasutaja saab küpsiseid ja enda kohta internetis kogutavaid andmeid kustutada, järgides vastava teenusepakkuja juhiseid. Näiteks:

VIII MUUD SÄTTED

8.1. RahaFoorumil on õigus käesolevaid Privaatsuse Põhimõtteid ühepoolselt muuta, teavitades Kasutajaid sellest Veebilehel, e-mailitsi või muul moel.